Hej verden!

Note til mig selv, se om Django er brugbart.
Intro til Django findes her.

Tjek også Nemprogrammering for HTML kursus.

About